Consulaat Generaal van de Republiek Suriname te Amsterdam

  

WELKOM OP ONZE WEBSITE

Het Consulaat-Generaal gevestigd te Amsterdam vertegenwoordigt de Republiek Suriname in Nederland ten behoeve van haar onderdanen in het land van vestiging. Het Consulaat Generaal verleent consulaire diensten zoals:aanvragen van visum, paspoorten, rijbewijzen en document uit het bevolkingsregister van Suriname. Het verstrekken van informatie aan burgers en bedrijven over zaken die betrekking hebben tot Suriname, behoort ook tot de dienstverlening.

BEKENDMAKING

Sluiting Consulaat
De Consul Generaal van de Republiek Suriname maakt hierbij bekend dat het Consulaat op vrijdag 18 april (Goede Vrijdag) en op maandag 21 april a.s. (Tweede Paasdag) gesloten zal zijn.

U wordt verzocht hiermede rekening te willen houden.

Amsterdam, 14 april 2014

Vacature bij de Adekus | Anton de Kom University of Suriname

 

 
Toeristenkaart

In het kader van de versoepeling van het huidig visumbeleid en ter bevordering van het toerisme, heeft de Regering van de Republiek Suriname besloten conform de beleidsactiviteiten zoals opgenomen in het Jaarplan 2012, het reisverkeer naar Suriname verder te faciliteren via de introductie van de "Toeristenkaart". Deze Toeristenkaart wordt naast de verschillende bestaande typen visa afgegeven aan bepaalde categorieën van vreemdelingen met een visumplicht, die voor toeristische doeleinden willen afreizen naar Suriname.
Aan personen die voor zaken, werk, stage, vrijwilligerswerk e.d. naar Suriname reizen zal geen toegang worden verleend op basis van een toeristenkaart; Hiervoor bestaat een
visumplicht.

 

Openingstijden
Toeristenkaart balies te Schiphol
week 14 - 20 april 2014

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

08.30-10.30 uur
07.00-09.30 uur
07.00-09.30 uur
08.00-10.30 uur
11.00-13.30 uur
08.30-14.00 uur
11.00-13.30 uur

      Wijzigingen voorbehouden

 
Visum voor Suriname

Voor het aanvragen van een visum voor Suriname kunt
u terecht bij het Consulaat Generaal van de Republiek gevestigd aan de De Cuserstraat 11, 1081 CK, te Amsterdam. De Visumafdeling is van maandag t/m vrijdag van 09.00 – 15.00 uur open.
Raadpleeg a.u.b. vooraf onze website voor
visuminformatie.


Attentie:
Personen van niet-Surinaamse origine die
langer dan 90 (negentig) dagen in Suriname wensen
te verblijven, kunnen zulks niet ondernemen op een toeristen- of zakenvisum. Zij zullen vooraf moeten beschikken over een goedgekeurde
"Machtiging tot Kort Verblijf (MKV"

HET AANVRAGEN VAN EEN SURINAAMS PASPOORT EN ANDERE BURGERZAKEN

Houders van een Surinaams paspoort kunnen de aanvraag voor een nieuw paspoort reeds 8 (acht) maanden voor de vervaldatum van het nog geldige paspoort indienen. Door tijdig de aanvraag in te dienen kan ongerief i.v.m. een voorgenomen reis of het verlengen van de verblijfsvergunning in Nederland voorkomen worden.
Voor verdere informatie over het aanvragen van een Surinaams paspoort
klikt u hier.

Voor overige burgerzaken, zoals het verlengen van een Surinaams rijbewijs en het aanvragen van documenten uit het Bevolkingsregister van Suriname wordt u verwezen naar de artikelen in Consulaire zaken hierboven.

 

Taalselectie

Poll

Wat vindt U van onze Website?
 

Online Gebruikers

We hebben 125 gasten online