Home Consulaire Zaken Toeristenkaart
Introductie Toeristenkaart Suriname PDF E-mail

A.    Wat betekent de introductie van de Toeristenkaart?
      Met de Toeristenkaart wordt beoogd het reisverkeer naar Suriname voor bepaalde  categorieën vreemdelingen
      te versoepelen.
 

B.   Wat zijn de voordelen?

1.    Wachttijden voor het verkrijgen van het visum behoren tot het verleden.

2.    Geen procedures voor het invullen van het visumaanvraagformulier.

3.    Goedkoper dan een visum.

 

C.   Waarin verschilt de Toeristenkaart van het visum?
De Toeristenkaart kan slechts voor 1 (één) reis gebruikt worden. De Toeristenkaart wordt niet gehecht in het paspoort. Voor de Toeristenkaart hoeft u geen visumformulier en pasfoto in te dienen. (zie wel enkele voorwaarden genoemd onder G.)

 

Let wel: de Toeristenkaart is slechts bestemd voor Toeristische doeleinden

 

D.   Is met de introductie v/d Toeristenkaart het visum afgeschaft?
Nee, de visumplicht is niet afgeschaft. De toegang is slechts versoepeld voor daarvoor in aanmerking komende personen zoals hieronder aangegeven (F).

 

E. Kan ik het visum voor drie (3) jaar of het zakenvisum nog aanvragen?

    Ja, u kunt nog steeds een visum voor 3 jaar of een zakenvisum aanvragen. Dat moet

    geschieden conform de geldende regels en procedures van de Visum-instructie. Alle andere

    visumsoorten blijven onverkort gehandhaafd.

     Let wel: de aanvraagprocedure is tevens onveranderd. (link naar info visum )

 

 F.    Wie komt in aanmerking voor de Toeristenkaart?

 

Ø  Vreemdelingen van Surinaamse origine - ongeacht de nationaliteit - mits zij voldoen aan de vereisten

 

Ø  De bezitters van de nationaliteit van de navolgende landen:

1.België
2.Bolivia
3.Canada
4.Chili
5.Cuba
6.Denemarken
7.Duitsland
8.Estland
9.Finland
10.Frankrijk
11.Griekenland
12.Hongarije
13.IJsland
14.Italië
15.Letland
16.Liechtenstein
17.Litouwen
18. L
uxemburg                                              

19. Malta
20.
Nederland
21
. Noorwegen
22
. Oostenrijk
23
.Panama
24
. Paraguay
25.
Peru
26.
Portugal
27.
Singapore
28.
Slovenië
29.
Slowakije
30.
Spanje
31.
Tsjechië
32. U
ruguay
33.
Venezuela
34.
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
35. Vere
nigde Staten van Amerika
36.
Zweden
37
. Zwitserland

Br   Bron:S.B. 2013 no. 40 - Beschikking van de Minister van Buitenlandse Zaken van de Republiek Suriname 14 februari 2013 no. 1762, inzake nadere wijziging op de Visuminstructie 1983 (S.B. 1983 no. 68, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2012 no. 39)

Let wel:
Personen (van niet-Surinaamse origine) met een paspoort van een ander land dan hierboven genoemd, met bijvoorbeeld een Nederlandse verblijfsvergunning of langdurig woonachtig in Nederland komen niet in aanmerking voor de Toeristenkaart.
Deze personen mogen conform de huidige visumprocedure een visum aanvragen (
link naar info visum )

G.    Hoe kan ik de Toeristenkaart kopen?

 Om de Toeristenkaart te kunnen kopen dient u te kunnen overleggen :

 

Een geldig origineel paspoort tenminste nog 6 maanden geldig bij aankomst;
Een retour ticket (of ticket(s) van de doorreis)
Extra bewijzen in de volgende gevallen:

 

Ø  Te bewijzen Surinaamse origine (click hier)

Ø  Reizen met minderjarige kinderen (conform geldende voorwaarden gesteld bij de visumaanvraag voor minderjarigen - click hier en ga naar "vereiste aanvullende documenten" voor info.)

 

H.   Waar kan de Toeristenkaart gekocht worden?

 

De Toeristenkaart kan op de volgende locaties gekocht worden, t.w.:

 

1.    De Visumafdeling van het Consulaat Generaal van de Republiek Suriname te Amsterdam van maandag t/m vrijdag. Voor de openingstijden, raadpleeg www.consulaatsuriname.nl

- Ambassades en Consulaten van de Republiek Suriname in andere landen.

 

2.    Op Schiphol bij de speciaal daarvoor bestemde balies (nummers RC167/RC168)

Openingstijden: De Toeristenkaart balies zijn in principe bij SLM en de KLM vluchten naar Suriname geopend voor dienstverlening gedurende tenminste 2 (twee) uren van de resp. inchecktijden. De openingstijden worden wekelijks bijgewerkt op de home page van onze website www.consulaatsuriname.nl

Locatie: de Toeristenkaart balies zijn te bereiken via Vertrekhal 3, ingang B of C (in de gang a/d voorzijde).

 

Tel. 020-5481729 (0,22 cent per minuut) slechts voor urgente gevallen tijdens de inchecktijden. Dit is geen algemene informatielijn. De Centrale van het Consulaat is te bereiken op 020-642 6717/020-642 6137.

 

3.    Bij aankomst op de Johan Adolf Pengel internationale luchthaven in Suriname
Betaling: contant en met gepast geldReisbureaus en aanverwante organisaties die geregistreerd staan bij het Consulaat van Suriname te Amsterdam kunnen per 1 september 2015 namens hun klanten de toeristenkaart bekomen bij het Consulaat te Amsterdam.

 

I.   Wat kost de Toeristenkaart?

De Toeristenkaart kost 20 euro in Europa (elders ook wel 25 US$)

 

J.    Kan een familielid of vriend de Toeristenkaart voor mij kopen?


Ja, dat is mogelijk indien de persoon overlegt
- Uw geldig origineel paspoort
- een retourticket op uw naam
- evt. andere benodigde documenten (zie G)

 

De individuele reiziger kan de Toeristenkaart niet per post aanschaffen.

 

Reisbureaus en aanverwante organisaties die geregistreerd staan bij het Consulaat van Suriname te Amsterdam kunnen per 1 september 2015 namens hun klanten de toeristenkaart bekomen bij het Consulaat te Amsterdam.
 

K.    Hoe lang is de Toeristenkaart geldig en kan ik het vaker gebruiken?
De Toeristenkaart is bestemd voor 1 (één) binnenkomst. De kaart is niet meer geldig na binnenkomst.  Het (maximaal) verblijf wordt in Suriname afgestempeld.
Voor een volgende reis naar Suriname dient men wederom de Toeristenkaart te kopen. De vereisten zoals eerder genoemd gelden ook dan weer.

 

L.   Hoe lang mag ik in Suriname verblijven op een Toeristenkaart?
Personen van bewezen Surinaamse origine kunnen na aankomst in Suriname max. 6 (zes)maanden verblijven. Vreemdelingen van niet-Surinaamse origine mogen maximaal negentig (90) dagen in Suriname verblijven. Bij binnenkomst krijgen zij van de Immigratiedienst een kortverblijf van 30 dagen in het paspoort en op de Toeristenkaart afgestempeld.
Voor verlenging (met 60 dagen) kan de toerist zich aanmelden bij de Vreemdelingendienst.

 

Opmerking :

1.     Personen van Surinaamse origine die langer dan 6 (zes) maanden in Suriname wensen te verblijven, zie info. Verblijfsvergunning (op www.juspolsuriname.org)

2.     Personen van niet-Surinaamse origine die langer dan 90 dagen in Suriname wensen te verblijven, dienen een MKV aanvraag in te dienen en mogen niet op een Toeristenkaart afreizen - link naar MKV-regeling

3.     Adres Vreemdelingendienst, Ministerie van Justitie en Politie: Mr. J.Lachmonstraat 166-168, Paramaribo.

 

M.    Kan ik twee (2) Toeristenkaarten kopen i.v.m. een tweede reis?
Nee, het is niet mogelijk om per persoon/paspoort meer dan 1 (één) Toeristenkaart te kopen.

 

N.  Heb ik iets speciaals nodig om voor mijn kind(eren) een Toeristenkaart te kopen?

 

Ja, voor elk minderjarig kind (t/m 17 jaar) dat meereist dient u behalve het paspoort en de retour ticket een extra document inzake gezag over de minderjarige(n) te overleggen.

 

Note:
(Zie benodigde informatie op de website - click hier 
- voor vereiste aanvullende documenten m.b.t. een visumaanvraag voor minderjarigen)

 

Opmerkingen:

 

·         U ontvangt geen kwitantie voor uw aangekochte Toeristenkaart. Uw Toeristenkaart is tevens uw betalingsbewijs. Indien u per pin betaald, kunt u het pinstrookje mee krijgen.

·         Bij verlies van de Toeristenkaart voordat deze gebruikt is, zal een nieuwe kaart gekocht dienen te worden. (Zie vereisten G.)

·         Frans-Guyanese burgers mogen niet op de Toeristenkaart via Suriname doorreizen naar een andere bestemming

·         Voor landen die niet visumplichtig zijn, geldt de Toeristenkaart niet. De Toeristenkaart wordt per 25 november 2011 geïntroduceerd.

 

 

 

 

 

Taalselectie