Home Meest gestelde vragen visum MKV Toeristenkaart Meest gestelde vragen over visum
Meest gestelde vragen over visum PDF E-mail

 

Vraag: Wanneer kan ik mijn visum aanvragen?
Antw.: U kunt uw visum op z'n vroegst 2 maanden van tevoren of uiterlijk 1 werkdag voor vertrek aanvragen aan het loket v/d Visumafdeling

 

Vraag: Ik kan het formulier voor de visumaanvraag niet vinden. Kunt u mij er een opsturen?
Antw.: Een visumaanvraagformulier dient u online (via internet) in te vullen. Wij kunnen u dus geen aanvraagformulier toezenden. Ga terug naar de home page voor aanwijzingen.

 

Vraag: Wat zijn de openingstijden van de visumafdeling?
Antw.: de visumafdeling is van maandag t/m vrijdag van 09.00 - 14.00 uur open.

 

Vraag: Wanneer krijg ik mijn visum?
Antw.: U mag op uw visum blijven wachten. Wij streven ernaar de behandelingstijd voor het wachtende publiek zo kort mogelijk te houden. Dit geldt slechts voor visumaanvragers van EU-

 

Landen. De procedure voor visumaanvragers van niet-EU landen kan minimaal 2 weken duren.

 

N.B.
Visumaanvragers die niet in Europa wonen - en geen EU paspoort bezitten - dienen hun visumaanvraag in te dienen bij een diplomatieke/consulaire missie van Suriname in hun regio oftewel de dichtstbijzijnde missie. Voor adressen van verschillende Surinaamse vertegenwoordigingen in het buitenland kunt u in het hoofdmenu kiezen voor "Overheid".

 

Vraag: Bij geboortedatum krijg ik een foutmelding tijdens het invullen van het formulier.
Antw.: Bij het invullen van een datum moet u altijd het slash-teken ( / ) gebruiken b.v. 01/02/1985.

 

Vraag: Ik heb een verkeerde vertrekdatum op mijn visumformulier. Kan ik het handmatig verbeteren?
Antw.: Nee, helaas mag dat niet. U mag een nieuw formulier invullen.

 

Vraag: Moeten mijn partner en kinderen meekomen naar het Consulaat v/d visumaanvraag
Antw.: Nee, 1 persoon mag de visumaanvragen indienen. Volwassenen moeten wel persoonlijk  hun formulier hebben ondertekend. Let wel: voor minderjarigen dienen extra documenten overgelegd te worden.

 

Vraag: Is het nodig dat mijn minderjarige kinderen het formulier zelf ondertekenen
Antw.: Nee, het is niet nodig. De ouder(s) mogen dat doen.

 

Vraag: Ik ben gescheiden, wil met mijn minderjarig kind op reis en het adres v/d vader is onbekend. We hebben beiden het gezag over het kind. Hoe kan ik het visum v/h kind aanvragen.
Antw.: Indien u kunt aantonen (met een officieel bewijs) dat u het volledig of gedeeld gezag heeft over de minderjarige, kunt u zelfstandig het visum aanvragen.

 

Vraag: Mijn kind is erkend door de vader, maar ik ben nooit gehuwd geweest en heb het gezag ook niet laten registeren. Moet de vader alsnog toestemming geven voor het visum?
Antw.: Nee. In uw geval kunt u een uittreksel bij de gemeente op uw naam aanvragen waarin staat dat u niet gehuwd bent en geen partnerschap heeft geregistreerd. In hetzelfde uittreksel moet(en) uw kind(eren) genoemd worden. Met zo'n uittreksel kunt u zelfstandig het visum voor uw kind aanvragen.

 

Vraag: Ik ben een alleenstaande vader en reis met mijn minderjarige kinderen. Zij staan op mijn adres ingeschreven. Kan ik voor de kinderen het visum aanvragen?
Antw.: Indien de vader gezag heeft over de minderjarige kinderen moet hij een officieel bewijs indienen waarin dat uitdrukkelijk is verklaard. B.v. een uittreksel v/d Gemeente waarin staat dat de vader gezag heeft of b.v. een beslissing v/d Rechtbank. (Soms is er sprake van een overlijdensakte v/d moeder v/d kinderen).

 

Vraag: Mijn echtgenote is in Suriname en heeft een Surinaams paspoort. Zij kan dus geen toestemming geven v/h visum v/d kinderen?
Antw.: Indien u kunt aantonen dat u ook gezag heeft over uw kinderen, kunt u zelfstandig het visum aanvragen.

 

Vraag: Ik heb mijn formulier ingevuld en verzonden. Kunnen jullie nagaan of het goed ontvangen is?
Antw.: Nadat u uw formulier heeft ingevuld en verzonden, moet u het ook nog uitprinten. Bovenaan het formulier is uw aanvraagnummer vermeld. Dit betekent dat de informatie ons elektronisch heeft bereikt. Voor informatie over het visum proces verwijzen wij u naar het hoofdmenu Consulaire Zaken.

 

Vraag: Als ik met mijn trouwboekje naar het Consulaat kom om voor mij en mijn gezin visum aan te vragen. Is het voldoende?
Antw.: Ja, het is voldoende. Het trouwboekje is een officieel document. U dient ook een kopie ervan in te dienen. Het is voorts zeer belangrijk dat de kinderen die meereizen inderdaad staan bijgeschreven in het trouwboekje. Voor kinderen die niet erin zijn bijgeschreven zal overlegging van een ander officieel document (v.b. geboorteakte, uittreksel, e.d.) noodzakelijk zijn.

 

Vraag: Ik ben een ongehuwde moeder en reis met mijn kinderen die mijn achternaam dragen. Moet ik een uittreksel meenemen?
Antw.: Ja, u moet middels een uittreksel kunnen aantonen dat er op uw naam geen huwelijk of partnerschap is geregistreerd, met vermelding van de namen van uw kinderen waarover u dan van rechtswege het gezag heeft.

 

U reist naar Suriname en wil tussentijds een bezoek brengen aan een ander land.
Als u tijdens uw verblijf in Suriname een andere reis heeft gepland dan is een multiple-visum (meerdere binnenkomsten) nodig. Hieraan zijn bepaalde voorwaarden gesteld. Zie de informatie in "info.Visum" (via hoofdmenu Consulaire Zaken). U heeft - indien u daarvoor in aanmerking komt - sinds 25/11/2011 ook de mogelijkheid om bij elke reis een Toeristenkaart te kopen. (Info. via onze homepage)

 

Hoe kunt u zien wat de geldigheidsduur is van uw visum?
De geldigheidsduur van het visum wordt op uw visumsticker aangegeven. U heeft de mogelijkheid om af te reizen: vanaf de ingangsdatum (zoals door u is ingevuld op het formulier) tot de datum "geldig tot" zoals vermeld op de visumsticker. Een visum regelt geen "verblijf". Bij aankomst in Suriname wordt het toegestane verblijf afgestempeld door de Immigratie Dienst.

 

Moet ik mij melden bij de Vreemdelingenpolitie in Suriname na aankomst?
Als u korter dan 30 dagen in Suriname verblijft, hoeft u zich niet aan te melden bij de Vreemdelingenpolitie.
Verblijft u langer dan 30 dagen in Suriname dan dient u zich wel aan te melden bij de Vreemdelingendienst met medeneming van uw geldig paspoort en uw geldige retourticket. Deze dienst is gevestigd in het gebouw van het ministerie van Openbare Werken (westzijde) aan de mr. J. Lachmonstraat no. 166-168. Personen van Surinaamse origine kunnen bij bij binnenkomst een verblijf van 6 maanden afgestempeld krijgen. Indien dat geval geldt de meldingsplicht niet. Het is evenwel niet vanzelfsprekend dat een verblijf van 6 maanden bij binnenkomst wordt aangetekend in het paspoort.

 

Ik wil langer dan 90 dagen in Suriname verblijven. Kan ik mijn visum daar verlengen?
Nee, u kunt een visum niet verlengen. Wilt u langer dan 3 maanden in Suriname verblijven en u bent  niet van Surinaamse origine, dan dient u een Machtiging tot Kort Verblijf aan te vragen en wel 3 maanden voordat u naar Suriname wenst af te reizen.

 

Vraag: Wat wordt bedoeld met referent in het formulier?
Antw.: Referent: de persoon waar u zult gaan verblijven en het adres of
            Referent: contactpersoon + adres in geval van zaken, stage etc.
            Referent: naam van het hotel waar men zal gaan verblijven

 

Vraag: Ik weet nog niet waar ik ga verblijven in Suriname. Kan ik mijn visum aanvragen?
Antw.: Nee, uw aanvraag is dan niet volledig.

 

Vraag: Mijn paspoort is op 2 dagen na 6 maanden geldig bij aankomst en ik moet voor een spoedgeval afreizen. Kan ik een visum verkrijgen?
Antw.: Nee, uw paspoort moet altijd tenminste 6 maanden geldig zijn bij aankomst. U mag ook met Noodpaspoort - met een geldigheidsduur van 6 maanden - een visum aanvragen. Informatie over een Nooddocument kunt u verkrijgen via uw Gemeente of de Marechaussee op Schiphol.

 

N.B. Dit geldt niet voor personen met een Surinaams paspoort en andere ingezetenen van Suriname.

 

Vraag: Hoe lang moet mijn paspoort geldig zijn bij terugkeer vanuit Suriname naar Nederland.
Antw.: Van Surinaamse zijde bestaat er hiervoor geen speciale vereiste.

 

Vraag: Ik vraag mijn visum niet via een reisbureau aan. Wat moet ik kiezen bij het invullen v/h formulier?
Antw.: U heeft de optie om te kiezen voor "losse aanvraag"

 

Vraag: Ik heb vanwege een fout in mijn 1e formulier, een 2e formulier ingevuld en verzonden. Kunt u het 1e formulier annuleren?
Antw.: Als u het 1e formulier niet indient bij de visumafdeling wordt het na 10 dagen automatisch uit het systeem verwijderd.

 

Vraag: Ik moet voor stage naar Suriname en weet niet of ik een visum of een Machtiging Kort Verblijf moet aanvragen.
Antw.: In het kort komt het hierop neer:

a) U bent niet van Surinaamse origine en wil niet langer dan 90 dagen in Suriname stage lopen.

U mag een Kort verblijf visum (KTv) aanvragen.

b) u bent niet van Surinaamse origine en u wil langer dan 90 dagen in Suriname verblijven.

U dient een MKV aan te vragen.

c) u bent wel van Surinaamse origine en wil 90 dagen in Suriname stage gaan lopen.

U mag een visum aanvragen.

d) u bent wel van Surinaamse origine en wil langer dan 90 dagen in Suriname verblijven.

U mag eerst op een visum naar Suriname afreizen en er maximaal 6 (zes) maanden verblijven (zonder verblijfsvergunning).

 

Alle informatie is beschikbaar in ons hoofdmenu Consulaire Zaken, met een link naar "Info.Visum"

 

Vraag: Mijn dochter (niet Surinaamse origine) is naar Suriname afgereisd voor stage en wist niet dat zij een MKV moest aanvragen. Wat kan zij alsnog doen in Paramaribo om haar verblijf te verlengen?
Antw.: Zulks betekent dat zij Suriname binnen 90 dagen zal moeten verlaten.

 

Vraag: Wat is sofinummer?
Antw.: sofinummer = burgerservicenummer = persoonsnummer

 

Vraag: Ik woon in Peru, heb een Nederlands paspoort. Hoe kan ik aan een visum voor Suriname komen?
Antw.: Via onze homepage kunt u linken naar info. over de Toeristenkaart (ge´ntroduceerd op 25/11/2011) en "Info.Visum". U kunt ook ervoor kiezen om per aangetekende post of speciale koerier uw visum bij het Consulaat van Suriname in Amsterdam, in te dienen (zie onze website voor informatie
www.consulaatsuriname.nl). Aangezien Suriname ook dipl./cons. missies heeft in andere Zuid-Amerikaanse landen en in het Caraibisch gebied, zou u bij een v/d missies een Toeristenkaart kunnen kopen of een visum kunnen aanvragen. Zie in het hoofdmenu "Overheid" (link Adressen) de contactgegevens van de Surinaamse missies in het buitenland voor informatie.

 

Vraag: Ik ben 60+ van Surinaamse origine, mag mijn echtgenoot ook een visum bij aankomst in Suriname aanvragen?
Antw.: Ja, indien u wettelijk gehuwd bent. In dat geval mag u tevens maximaal 6 (zes) maanden in Suriname verblijven. Personen die niet wettelijk gehuwd zijn kunnen (b.v. een Nederlands paspoort) wel een Toeristenkaart bij aankomst kopen. Zie de informatie over de Toeristenkaart (via onze home page), maar zij mogen max. 90 dagen in Suriname verblijven.