Home Meest gestelde vragen Algemene informatie Transport stoffelijk overschot of asurn naar Suriname
Transport stoffelijk overschot of asurn naar Suriname PDF E-mail

Benodigde documenten voor de invoer van een stoffelijk overschot/de asurn in Suriname.

  1. Verklaring van de begrafenisonderneming inzake de verzegeling van het stoffelijk overschot  of de asurn.
  2. Overlijdensakte voorzien van een Apostille.
  3. Vergunning: In Suriname dient (via familie of een gemachtigde in Suriname) bij het Parket van de Procureur-Generaal (Diensten Extra Judiceel) een vergunning te worden aangevraagd voor de invoer van het stoffelijk overschot/de asurn c.q. de begrafenis/verstrooiing. De aanvraag dient vergezeld te gaan van bovengenoemde documenten.

Noot:

Als de persoon in Suriname is geboren en overleden is buiten Suriname, waaronder Nederland, is het noodzakelijk dat het overlijden wordt verwerkt in de bevolkingsadministratie van Suriname. Hiervoor dient een originele afschrift van de overlijdensakte, voorzien van een Apostille van de rechtbank of de hiertoe bevoegde autoriteit, overgelegd te worden bij het Centraal Bureau voor Burgerzaken (C.B.B.).

 

Voor de uitvoer uit Nederland:

Voor nadere informatie over de benodige documenten ten behoeve van de uitvoer van het stoffelijk overschot/de asurn vanuit Nederland kan men hiervoor terecht bij de gemeente/de douane Schiphol/of de begrafenisonderneming.