Home Info Visum Geldigheidsduur van het paspoort
Geldigheidsduur van het paspoort PDF E-mail

Het paspoort dat u aanbiedt voor een visum of toeristenkaart dient op de datum van aankomst in Suriname nog tenminste 6 (zes) maanden geldig te zijn.

In verband hiermede is vereist dat het paspoort dat wordt aangeboden voor een visum de volgende minimale geldigheidsduur heeft op de aangegeven datum van 1e aankomst:

Soort visum

Geldigheidsduur paspoort (minimaal)

Kort termijn visum - KTV en
Kort Verblijf visum - KV (2 maanden - single entry)

6 maanden

Toeristenvisum (van 2 maanden - multiple entry)

6 maanden

Toeristenvisum voor 1 jaar (multiple)

1,5 jaar

Toeristenvisum voor 3 jaar (multiple)
* Slecht Surinaamse origine    

2 jaar

Zakenvisum (van 2 maanden - multiple entry)

6 maanden

Zakenvisum (2 jaar - multiple)   

 2,5 jaar

 

Taalselectie