Home Info Visum Vereiste documenten en voorwaarden visum (en toeristenkaart)
Vereiste documenten en voorwaarden visum (en toeristenkaart) PDF E-mail

Reizen met minderjarigen (kinderen t/m 17 jaar)
Zie ook onze informatie over de Toeristenkaart

Een visum of Toeristenkaart voor een minderjarige (kind t/m 17) kan slechts worden aangevraagd door of met toestemming van een van de ouders of de voogd die het wettig gezag over de minderjarige uitoefent.

Vereiste aanvullende documenten
Indien een minderjarige met de ouder(s)/voogd(es) reist, dient bij de visumaanvraag/aankoop Toeristenkaart ook nog een officieel document te worden overgelegd waaruit ouderschap/voogdijschap en wettig gezag blijkt.
Voorbeelden van officiŽle documenten die hiervoor kunnen worden gebruikt: een uittreksel v/d Gemeente, een geboorteakte - niet ouder dan 6 maanden - , een kopie v/h trouwboekje, beschikking Rechtbank, etc.

N.B.  Omdat de bewijzen niet aan u worden teruggegeven, wordt u vriendelijk verzocht een duidelijk leesbare kopie in te dienen.

Let wel: Een exemplaar v/d bewijzen dient u ook in bezit te hebben bij aankomst in Suriname.

Indien een minderjarige niet in gezelschap v/d ouder(s)/voogd(es) reist, is het volgende vereist :

 • een toestemmingsverklaring ondertekend (met de datum v/d reis) door tenminste 1 (ťťn) ouder/voogd met wettig gezag  (formulier hier downloaden)
 • kopie van het paspoort of legitimatiebewijs v/d desbetreffende ouder/voogd
 • een bewijs van ouderschap/voogdijschap en wettig gezag (bijvoorbeeld: een uittreksel v/d Gemeente, een geboorteakte - niet ouder dan 6 maanden- , een kopie v/h trouwboekje, beschikking Rechtbank, etc.)


Procedure v/d visumaanvraag

Voor kinderen is een apart visumformulier vereist, compleet met een recente kleuren pasfoto, tegen overlegging v/e document inzake ouderschap/voogdijschap en betaling van het geldende visumtarief.

Amsterdam, 18 juli 2016

STAGE/VRIJWILLIGERSWERK E.D.

Visumaanvragers die voor het doel van stage, vrijwilligerswerk en dergelijke naar Suriname wensen af te reizen voor een periode van niet langer dan 90 dagen, dienen bij hun visumaanvraag het volgende in te dienen:

 • een bevestigde retour ticket
 • een officiŽle brief van de opleiding/organisatie in Nederland en/of in Suriname waarin het doel, de periode v/d stage, het vrijwilligerswerk, e.d. duidelijk is aangegeven.

Op basis van het ingevulde visumaanvraagformulier, kan alsnog aan de visumaanvrager gevraagd worden om het een en ander toe te lichten, dan wel te bewijzen. De visumaanvraag dient naar waarheid ingevuld te worden.


ZAKENVISUM

Bij de aanvraag van een zakenvisum dienen de volgende documenten ingediend te worden:

 • een kopie van uw inschrijvingsbewijs van de Kamer van Koophandel
 • een brief van de zakenpartner in Suriname/het bedrijf voor welke u de zakenreis onderneemt
 • een kopie v/h retour ticket

TOERISTENVISUM VOOR MEERDERE BINNENKOMSTEN

Bij de aanvraag van een visum voor meerdere binnenkomsten (multiple visum) wordt vooral gevraagd te overleggen :

 • Een retourticket  Amsterdam - Paramaribo of ticket(s) die een doorreis bewijzen
 • Een ticket v/d bevestigde reis naar een ander land (reden voor het multiple visum)
 • Alle ander bewijsstukken die een tijdige terugkeer (binnen 90 dagen) waarborgen

Opmerking:
Het een en ander zal beoordeeld worden in samenhang met een aantal andere samenhangende factoren de visumaanvraag betreffende.


SPECIAAL VISUM (BIJ OVERLIJDEN VAN EEN FAMILIELID)

Personen van Surinaamse origine die  voor een begrafenis v/e familielid dienen af te reizen, kunnen in aanmerking komen voor een speciaal visum (sv).

Dit geldt voor grootouders, ouders, broers en zusters, kinderen en kleinkinderen. Het speciaal visum kost 20 euro en wordt gratis verstrekt aan kinderen en kleinkinderen tot 21 jaar.

Om in aanmerking te kunnen komen voor het speciaal tarief dient men bij de visumaanvraag tevens  in te dienen:

 1. Een kopie v/h bewijs van overlijden
 2. Een kopie v/h bewijs van familierelatie (familieboek, uittreksel of trouwboek)

Opmerking:
De ingediende stukken ontvangt u niet terug.


TRANSIT VISUM

Een transitvisum kan worden afgegeven aan personen die binnen 3 dagen via Suriname naar een andere bestemming wensen door te reizen. Bij de visumaanvraag dient tevens overlegd te worden de vliegtickets voor de te ondernemen reis (incl. eindbestemming).

 

 

Taalselectie