Home Overheid PSA aanvraag indienen - Tijdelijke pagina
PSA aanvraag indienen - Tijdelijke pagina PDF E-mail

23 maart 2018

Tijdelijke pagina
i.v.m. storing op de officiële PSA website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
Het is mogelijk om via de link naar het PSA formulier in deze pagina de aanvraag in te dienen.
U wordt gevraagd ter voorbereiding eerst de informatie door te nemen.

PSA
PERSONEN VAN SURINAAMSE AFKOMST

Op 21 januari 2014 (SB 2014 no. 8) werd de wet houdende vaststelling van de status van Personen van Surinaamse Afkomst (PSA) en de rechten en plichten die uit die status voortvloeien afgekondigd door de President van de Republiek Suriname. Middels deze wet hebben de Personen van Surinaamse afkomst de mogelijkheid de status van Personen van Surinaamse afkomst te activeren.

Een PSA gerechtigde (artikel 2 Wet PSA, S.B. 2014 no.8) is iedere persoon die niet de Surinaamse nationaliteit bezit en die:

 1. 1.In Suriname geboren is, met uitzondering van hen wier ouders, die zelf niet van Surinaamse afkomst zijn/waren, in buitenlandse dienst of voor studie of enige nadere zaak tijdelijk in Suriname vertoeven/vertoefden bij de geboorte van die persoon;
 2. 2.Niet in Suriname geboren is, maar tenminste één ouder heeft die op basis van lid 1 van dit artikel van Surinaamse afkomst is;
 3. 3.Niet in Suriname geboren is, maar tenminste één grootouder heeft die op basis van lid 1 van dit artikel van Surinaamse afkomst is.

Gezinsleden:

 • De PSA gerechtigde die zijn/haar status activeert, kan een "PSA document voor gezinsleden" aanvragen voor zijn/haar wettige partner(Surinaams BW) indien deze zelf geen recht heeft op de status en/of voor elk van zijn/haar minderjarige (pleeg) kinderen die tot het gezin van de PSA behoren.
 • Een minderjarige kan recht hebben op de PSA status ingevolge de Wet PSA, terwijl de ouder/voogd dit recht zelf niet heeft. De ouder/voogd kan dan op basis van artikel 5 lid 5 van de Wet PSA als wettelijke vertegenwoordiger de PSA status voor de minderjarige activeren. Daarbij kan hij/zij, indien behorende tot het gezin waarvan de minderjarige deel van uitmaakt, zelf ook het PSA document voor gezinsleden aanvragen.

Hoewel het recht op de PSA status veel mensen toekomt is het aannemen van de status vrij. De activering van de PSA status kan aangevraagd worden via de website.

(Directe) Voordelen van het PSA document

Een persoon met een geldig PSA document:

 • heeft geen visum nodig voor het betreden van het grondgebied van de Republiek Suriname voor de duur van 5 jaren na de datum van afgifte van het PSA document. Andere reisdocumenten waaronder het paspoort blijven vereist.
 • Mag 6 maanden aaneensluitend in Suriname verblijven. Het verblijf kan met maximaal 6 maanden worden verlengd. De PSA moet aantonen in het eigen levensonderhoud en huisvesting te kunnen voorzien.
 • Heeft de mogelijkheid om zich in te schrijven als ingezetene, na aankomst binnen 6 maanden, doch uiterlijk binnen 12 maanden - in geval men verlenging van tijdelijk verblijf had verkregen.
 • heeft de mogelijkheid om zonder werkvergunning te werken.

In het kort
PSA document aanvragen en de PSA status activeren

Om het PSA document te kunnen aanvragen zult u het elektronisch aanvraagformulier (via de PC) dienen in te vullen en in te zenden, met de vereiste documenten/bewijzen die u daarbij heeft toegevoegd (uploaden).    

Uw aanvraag kan helaas niet op een andere manier worden ingediend. U kunt wel assistentie vragen van iemand anders of een organisatie.

U zult het volgende moeten verzamelen:

 1. 1.Een recente, niet gebruikte, kleuren pasfoto
  De pasfoto mag geen selfie zijn. Alleen pasfoto’s die van een goede kwaliteit zijn en goedgelijkend zijn, zullen worden geaccepteerd.
 2. 2.De vereiste documenten/bewijsstukken die voor uw persoonlijke aanvraag van toepassing zijn (zie verder “Benodigde bewijsstukken”)

Het aantal documenten/bewijsstukken kan van persoon tot persoon verschillen (min.4 tot max. 8).

Dit is geheel afhankelijk van het antwoord op vragen zoals:  Bent u zelf PSA gerechtigde; ontleent u het recht aan een PSA; bent u gehuwd of niet; betreft het een minderjarige.

Voor elke persoon – ook voor kinderen – dient een apart aanvraagformulier ingevuld te worden.

Voorkom vertraging in de afhandeling van uw aanvraag door goed na te gaan of u alle benodigde bewijsstukken voor handen heeft voordat u overgaat tot indiening. 

Voor

bereiding van de aanvraag

 

Hoe
Om uw aanvraag succesvol te kunnen inzenden, wordt u geadviseerd om deze volgorde te gebruiken:

1: alle vereiste documenten verzamelen (zie de lijst Benodigde documenten etc.)
2: de kleuren pasfoto en alle vereiste documenten*separaat scannen en op uw PC opslaan (zie scan instructies)
3: het formulier openen via
http://psa.gov.sr/ (tijdelijke oplossing)
4: het formulier (tab 1 en 2) volledig invullen
5: de documenten die vereist zijn één voor één uploaden (tab 3)
6: klik op “ga naar de bevestigingspagina”
7: alles wat u ingevuld heeft goed doorlezen op de pagina die dan verschijnt; Ga naar de onderzijde v/d pagina
8: akkoord aanvinken
9: klik op inzenden(submit)

!

 • U ontvangt op een melding zodra uw aanvraag succesvol is ingezonden
 • Naar uw email adres wordt uw trackingscode verzonden.
 • Als u niet alle verplichte velden heeft ingevuld ontvangt u ook een melding.

Scan instructies en oplaad opties:

De pasfoto dient in JPG/JPEG gescand te worden

In het PSA formulier is er maar 1 (één) oplaad knop voor elk soort document.
Documenten die uit meer dan 1 pagina bestaan dienen daarom in PDF als 1 bestand/file op de PC gescand te worden.

Bijvoorbeeld een geboorteakte met een apostille a/d achterzijde of meerdere documenten die gebruikt zullen worden om het gezag te bewijzen.
Dit soort documenten moet u in PDF als 1 (één) bestand/file scannen.

 

Benodigde documenten/bewijsstukken


Wat heeft u nodig?

A. U bent 18 jaar of ouder en in Suriname geboren

1.

1 pasfoto

Recente datum (goedgelijkend); Goede kwaliteit (fotostudio kwaliteit)
Een Selfie wordt niet geaccepteerd.
De pasfoto met -  een licht grijze achtergrond - dient met het gezicht recht naar voren (frontaal). Uw volledig gezicht en beide oren dienen te zien te zijn.

Let wel: Hoofddeksels, zonnebrillen en oor versiering bij mannen is niet toegestaan.

2.

Kopie van pag. 2 uit uw geldig paspoort

Kopie van de pagina met de pasfoto en personalia;

Uw paspoort mag niet minder dan 2 maanden geldig zijn

3.

Bewijs van betaling van 100 euro voor het PSA document

Zie betalingsinstructies.
U moet al betaald hebben wanneer u het aanvraagformulier gaat invullen.

4.

Geboorteakte van uzelf uit Suriname

De geboorteakte moet uit Suriname afkomstig zijn, het moet duidelijk leesbaar zijn, namen etc. moeten goed gespeld zijn en overeenkomen met de gegevens in het paspoort.
De geboorteakte heeft geen speciale legalisering nodig.

B. U bent 18 jaar of ouder, niet geboren in Suriname, maar heeft een moeder of vader die geboren is in Suriname.

1.

1 pasfoto

Recente datum (goedgelijkend); Goede kwaliteit (fotostudio kwaliteit)
Een Selfie wordt niet geaccepteerd.
De pasfoto met -  een licht grijze achtergrond - dient met het gezicht recht naar voren (frontaal). Uw volledig gezicht en beide oren dienen te zien te zijn.

Let wel: Hoofddeksels, zonnebrillen en oor versiering bij mannen is niet toegestaan.

2.

Kopie van pag. 2 uit uw geldig paspoort

Kopie van de pagina met de pasfoto en personalia;

Uw paspoort mag niet minder dan 2 maanden geldig zijn

3.

Bewijs van betaling van 100 euro voor het PSA document

Zie betalingsinstructies.
U moet al betaald hebben wanneer u het aanvraagformulier gaat invullen.

4.

Geboorteakte uzelf uit het land waar u geboren bent

De geboorteakte dient voorzien te zijn van een speciale legalisering met name de apostille. Hiervoor moet u uw geboorteakte naar de Rechtbank brengen.

Indien de geboorteakte niet in het Nederlands of Engels is gesteld, is tevens een officiële vertaling naar een van de talen vereist is.

 

5.

Geboorteakte van uw moeder of vader uit Suriname

De geboorteakte moet uit Suriname afkomstig zijn, het moet duidelijk leesbaar zijn, namen etc. moeten goed gespeld zijn.
De geboorteakte heeft geen speciale legalisering nodig.


C. U bent 18 jaar of ouder, niet geboren in Suriname, uw ouders zijn niet in Suriname geboren, maar u heeft wel een grootmoeder of grootvader die is Suriname geboren is.

1.

1 pasfoto

Recente datum (goedgelijkend); Goede kwaliteit (fotostudio kwaliteit)
Een Selfie wordt niet geaccepteerd.
De pasfoto met -  een licht grijze achtergrond - dient met het gezicht recht naar voren (frontaal). Uw volledig gezicht en beide oren dienen te zien te zijn.

Let wel: Hoofddeksels, zonnebrillen en oor versiering bij mannen is niet toegestaan.

2.

Kopie van pag. 2 uit uw geldig paspoort

Kopie van de pagina met de pasfoto en personalia;

Uw paspoort mag niet minder dan 2 maanden geldig zijn

3.

Bewijs van betaling van 100 euro voor het PSA document

Zie betalingsinstructies.
U moet al betaald hebben wanneer u het aanvraagformulier gaat invullen.

4.

Geboorteakte uzelf uit het land waar u geboren bent

De dient voorzien te zijn van een speciale legalisering met name de apostille. Hiervoor moet u uw geboorteakte naar de Rechtbank brengen.

Indien de geboorteakte niet in het Nederlands of Engels is gesteld, is tevens een officiële vertaling naar een van de talen vereist is.

 

5.

Geboorteakte van uw moeder of vader uit het land waar zij geboren zijn

De geboorteakte dient voorzien te zijn van een speciale legalisering met name de apostille. Hiervoor moet u uw geboorteakte naar de Rechtbank brengen.

Indien de geboorteakte niet in het Nederlands of Engels is gesteld, is tevens een officiële vertaling naar een van de talen vereist is.

 

6.

Geboorteakte van uw grootmoeder of grootvader uit Suriname

De geboorteakte moet uit Suriname afkomstig zijn, het moet duidelijk leesbaar zijn, namen etc. moeten goed gespeld zijn.
De geboorteakte heeft geen speciale legalisering nodig.

 

Opmerkingen:

ü  De Apostille mag niet ouder zijn dan 6 maanden

ü  In Nederland wordt de apostille verstrekt door de Rechtbank

ü  Vader = de persoon door wie men erkend is (Surinaams burgerlijk wetboek – SBW)

ü  Ook van overleden personen kan een geboorteakte worden opgevraagd (persoonlijk, via een gemachtigde in Suriname of via een consulaire missie van Suriname. De wachttijd is in het laatste geval ongeveer 6 maanden.)

C. U bent 18 jaar of ouder en bent niet Surinaamse afkomst zoals gesteld in A t/m C, maar wel getrouwd met een persoon die behoort tot een van die categorieën.

1.

1 pasfoto

Recente datum (goedgelijkend); Goede kwaliteit (fotostudio kwaliteit)
Een Selfie wordt niet geaccepteerd.
De pasfoto met -  een licht grijze achtergrond - dient met het gezicht recht naar voren (frontaal). Uw volledig gezicht en beide oren dienen te zien te zijn.

Let wel: Hoofddeksels, zonnebrillen en oor versiering bij mannen is niet toegestaan.

2.

Kopie van pag. 2 uit uw geldig paspoort

Kopie van de pagina met de pasfoto en personalia;

Uw paspoort mag niet minder dan 2 maanden geldig zijn

3.

Bewijs van betaling van 100 euro voor het PSA document

Zie betalingsinstructies.
U moet al betaald hebben wanneer u het aanvraagformulier gaat invullen.

4.

Geboorteakte uzelf uit het land waar u geboren bent

De geboorteakte dient voorzien te zijn van een speciale legalisering met name de apostille. Hiervoor moet u uw geboorteakte naar de Rechtbank brengen.

Indien de geboorteakte niet in het Nederlands of Engels is gesteld, is tevens een officiële vertaling naar een van de talen vereist is.

 

5.

Geboorteakte van partner uit Suriname

De geboorteakte moet uit Suriname afkomstig zijn, het moet duidelijk leesbaar zijn, namen etc. moeten goed gespeld zijn.
De geboorteakte heeft geen speciale legalisering nodig.

6.

Bewijs van burgerlijke staat

Een BRP uittreksel waarin het volgende is aangegeven:

-       Volledige gegevens van de partners

-       De datum van het huwelijk

 

Het BRP uittreksel dient voorzien te zijn van een speciale legalisering met name de apostille. Hiervoor moet u uw geboorteakte naar de Rechtbank brengen

 

Opmerkingen:

ü  Huwelijk = wettelijk huwelijk tussen een man en een vrouw (SBW)

ü  In geval C, kan het PSA document niet worden aangevraagd als de PSA partner het PSA document zelf niet aanvraagt.

ü  Minderjarig = 0 t/m 17 jaar; het PSA document kost de helft minder.

 

 D. De Minderjarige (0 t/m 17 jaar) is geboren in Suriname en heeft tenminste één ouder die in Suriname geboren is.

Opmerking: De ouder dient voor zichzelf ook een PSA aanvraag in te dienen.

 

1.

1 pasfoto

Recente datum (goedgelijkend); Goede kwaliteit (fotostudio kwaliteit)
Een Selfie wordt niet geaccepteerd.
De pasfoto met -  een licht grijze achtergrond - dient met het gezicht recht naar voren (frontaal). Het volledig gezicht en beide oren dienen te zien te zijn.

Let wel: Hoofddeksels, zonnebrillen en oor versiering bij jongens is niet toegestaan.

2.

Kopie van pag. 2 uit het geldig paspoort

Kopie van de pagina met de pasfoto en personalia;

Het paspoort mag niet minder dan 2 maanden geldig zijn

3.

Bewijs van betaling van 50 euro voor het PSA document

Zie betalingsinstructies.
U moet al betaald hebben wanneer u het aanvraagformulier gaat invullen.

4.

Geboorteakte van het kind uit Suriname

De geboorteakte moet uit Suriname afkomstig zijn, het moet duidelijk leesbaar zijn, namen etc. moeten goed gespeld zijn en overeenkomen met de gegevens in het paspoort.
De geboorteakte heeft geen speciale legalisering nodig.

5.

Geboorteakte van een ouder die gezag heeft over de minderjarige

De geboorteakte moet uit Suriname afkomstig zijn, het moet duidelijk leesbaar zijn, namen etc. moeten goed gespeld zijn en overeenkomen met de gegevens in het paspoort.
De geboorteakte heeft geen speciale legalisering nodig.

6.

Bewijs van gezag

Kind geboren in een huwelijk:

 • een kopie van pag. 2 van beide ouders op 1-A4tje
 • een gezinsuittreksel met apostille

 

Opmerking:
Overige situaties zoals hieronder worden in de loop van de week bijgewerkt.

E. De Minderjarige is niet geboren in Suriname, maar heeft een vader of moeder die in Suriname geboren is

F. De minderjarige is niet geboren in Suriname, de ouders zijn niet geboren in Suriname, maar heeft wel een grootmoeder of grootvader die geboren is in Suriname

G. De minderjarige is een pleegkind van een PSA gerechtigde

 

Betaling van leges

Instructies

U wordt verzocht om de volgende aanwijzingen voor het verrichten van uw betaling te volgen en rekening te houden met de comptabele restricties.

 1. A.u.b. niet over te gaan tot het overmaken/overschrijven van de leges voordat u alle benodigde documenten ter beschikking heeft en gereed bent om het formulier in te vullen en in te zenden.
  Uw betaling moet bij voorkeur zo kort mogelijk voor het inzenden van de aanvraag hebben plaatsgevonden.
 2. Vermeld bij de bankbetaling : "Aanvraag PSA document" + uw naam + land (woonplaats) Voorbeeld: "Aanvraag PSA document t.n.v. mevr. H. Andig (Frans-Guyana)
 3. Print een kopie van het bewijs van betaling per bank/overschrijving, omdat u die zal moeten uploaden in uw aanvraagformulier (zie aanwijzingen v/h invullen v/h aanvraagformulier onder A).

Leges

Voor het PSA document betaalt u aan leges:

Betreft uitgifte/verlenging

Voor  aanvragers buiten Europa

Voor aanvragers in Europa

 

vanaf 18 jaar

jonger dan 18

Vanaf 18 jaar

jonger dan 18

Uitgifte van het PSA document

US$ 120

US$ 60

€ 100

€ 50

Verlenging v/h PSA document

US$ 120

US$ 60

€ 100

€ 50

Vervanging v/e PSA document  i.v.m. een in ongerede geraakt PSA document

US$ 120

US$ 60

€ 100

€ 50

Wijze van betaling

De betaling voor het PSA document zal dienen te geschieden via de bankrekening van één van de  Surinaamse missies (zie verder het overzicht) . Als er geen diplomatieke/consulaire missie van Suriname is in het land waarin u woont, kies dan voor de dichtstbijzijnde Surinaamse missie.

!

 

 • Vergeet a.u.b. niet de verplichte vermelding te doen bij uw bankbetaling
 • Alleen betaalde aanvragen zullen in behandeling worden genomen
 • Bij afwijzing of annulering van een aanvraag zullen betaalde leges niet gerestitueerd worden.
 • U wordt verzocht dubbele betaling of verkeerde betaling te voorkomen. Restitutie zal in dat geval met aftrek van bankkosten voor uw rekening plaatsvinden. De verwerking kan minimaal 1 maand in beslag nemen.

Bankgegevens voor personen woonachtig in Europa

 

Het Consulaat Generaal van de Republiek Suriname in Amsterdam,Nederland

De Cuserstraat 11

1081 CK Amsterdam

Tel. no. : 020-6426717/6426137

Fax no. : 020-6465311

E-mail  : Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

Website: www.consulaatsuriname.nl

Consulaat van de Republiek Suriname te Amsterdam

Bank: ABN/AMRO

Bankadres: Willem van Weldammelaan 7, 1082 KT Amsterdam

Rekeningnummer 54.93.16.922

IBAN-code : NL47ABNA0549316922

BIC-code : ABNANL2A

 

De Ambassade van de Republiek Suriname in Brussel, België

Franklin Rooseveltlaan no. 200

1050 Brussel

België

Tel. no. : 0032- 26401172

Fax no. : 0032-26463962

E-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

 

Bank: Fortis rekening

Bankadres: Regentlaan 100, Brussel

 

Account no.: 210-0626978-22

 

Swiftcode: BIC GEBABB/IBAN BE 06 2100 62697822

 

De Ambassade van de Republiek Suriname in Parijs, Frankrijk

94 Rue du Ranelagh

75016 Parijs, Frankrijk

Tel. 0033 145259300

Fax: 0033 156 437 696

Secretariaat :  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

Consulaire Zaken Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

Informatie :  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

RIB: 3004-00783-00010105863

IBAN: FR76 3000 4007 8300 0101 0586 301

BIC: BNPAFRPPPCE

Adres: BNP PARIBAS PARIS ST PHIL RO (00783)

 

Termijn afhandeling aanvraag

De afhandeling van uw PSA aanvraag kan ongeveer 6 weken in beslag nemen.
Via de traceercode die u per email heeft ontvangen van de Consulaire afdeling in Paramaribo ( Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. ) kunt u nagaan wat de status is van uw aanvraag: ingediend – verificatie – goedgekeurd – toegewezen.
Als u geen traceercode heeft ontvangen kunt u per email navraag doen bij genoemde afdeling.

Wanneer het op “toegewezen” staat is er nog geen pasje binnen. Men streeft ernaar om binnen twee weken hierna het PSA document op naam beschikbaar te kunnen stellen.
U ontvangt een emailbericht vanuit het Consulaat van Suriname in Amsterdam op naam waarin aangegeven wordt dat uw PSA document klaar ligt.  U zult gevraagd worden het emailbericht te beantwoorden.
U zult kunnen kiezen om het PSA document te ontvangen bij het Consulaat in Amsterdam, bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Suriname of per aangetekende post in Nederland of daar buiten.

!

 

 • Er zullen portokosten voor aangetekende verzendingen in rekening worden gebracht

Geldigheidsduur

Het PSA document wordt uitgegeven voor een periode van 5 jaren door het Ministerie van Buitenlandse Zaken, met name de Onderdirecteur Consulaire Zaken. De PSA gerechtigde heeft de mogelijkheid om 3 maanden vóór de vervaldatum van het PSA document, verlenging aan te vragen via dezelfde aanvraagprocedure

Verlies van het recht op de PSA status

Een persoon met een PSA status kan het recht op de PSA status verliezen indien betrokkene:

 1. zich schuldig heeft gemaakt aan strafbare feiten tegen de veiligheid en waardigheid van de staat Suriname of misdaden tegen de menselijkheid, terrorisme, mensenhandel en/of slavernij.
 2. Veroordeeld is voor handelingen krachtens artikel 149, 169, 170,175 t/m 178,183 en 184 van het Wetboek van Strafrecht.
 3. Actief is in de Militaire dienst van een land dat in staat van oorlog is met Suriname/ gewapend conflict heeft met Suriname.
 4. Werkzaamheden c.q. activiteiten verricht voor de nationale veiligheidsdiensten en/of geheime diensten van welk land dan ook ter wereld.

Ook van rechtswege kan een persoon de PSA status kwijtraken op basis van artikel 10 van de Wet PSA.

Uitzondering

Personen van Surinaamse afkomst die vóór 1 mei 2014 in het bezit zijn van een geldige verblijfsvergunning  voor Suriname kunnen ook in aanmerking komen voor het PSA document.
Voor deze categorie van personen zal het volgende gelden:

 • inzending van een ingevuld PSA aanvraagformulier
 • zwart/wit pasfoto;
 • kopie van de paspoortgegevens;
 • kopie van de verblijfsvergunning en
 • betalingsbewijs van leges ad. euro 75 of USD 85 voor volwassenen vanaf 18 jaar.
 • betalingsbewijs van leges ad. euro 50 of USD 60 voor kinderen beneden 18 jaar.

Betaling in Suriname
Alleen deze categorie van personen kan de betaling verrichten bij De Centrale Bank van Suriname. Om de storting te kunnen verrichten dient u een stortingsformulier op te halen bij het Onderdirectoraat Consulaire Zaken aan de Lim A Po straat no. 22-25.