Home Overheid Grondwet
Grondwet PDF E-mail

STAATSBLAD

van de
REPUBLIEK SURINAME


RESOLUTIE van 16 maart 2005 no. 3648/05, houdende plaatsing in het Staatsblad van de Republiek Suriname van de geldende tekst van de Grondwet van de Republiek Suriname.
Op voordracht van de Minister van Justitie en Politie.
Gelet op het Besluit Taakomschrijving Departementen 1991 (S.B. 1991 no. 58, zoals gewijzigd bij S.B. 2002 no. 16).
Overwegende, dat het wenselijk is, de geldende tekst van de Grondwet van de Republiek Suriname (S.B. 1987 no. 116, zoals gewijzigd bij S.B. 1992 no. 38) in het Staatsblad van de Republiek Suriname op te nemen, teneinde de raadpleging daarvan te vergemakelijken.

BESLUIT :

I. Te bepalen, dat de geldende tekst van de Grondwet van de Republiek Suriname (S.B. 1987 no. 116), zoals zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij Wet van 8 april 1992 (S.B. 1992 no. 38), nevens afschrift van deze resolutie, in het Staatsblad van de Republiek Suriname zal worden geplaatst.
II. Afschrift van deze resolutie te zenden aan de Voorzitter van De Nationale Assemblée, de Voorzitter van de Rekenkamer van Suriname, de President van het Hof van Justitie van Suriname, de Procureur-Generaal bij het Hof van Justitie, de Direkteuren van het Kabinet van de President van de Republiek Suriname, de Direkteur van het Kabinet van de Vice-President van de Republiek Suriname, de Direkteur van Justitie en Politie, de Direkteur van Binnenlandse Zaken en de overige Departementsdirekteuren.

Paramaribo, de 16e maart 2005,

R. R. VENETIAAN
Uitgegeven te Paramaribo, de 17e maart 2005
De Minister van Binnenlandse Zaken,