Home Info Visum Betalingen
Betalingen PDF E-mail

U wordt dringend verzocht niet zondermeer over te gaan tot het overschrijven van bedragen naar de bankrekening van het Consulaat Generaal van de Republiek Suriname te Amsterdam.

Onjuiste en dubbele betalingen gaan gepaard met extra bankkosten (minus 10%) voor degene die overmaakt, terwijl het Consulaat om boekhoudtechnische redenen geen garantie kan geven dat een verzoek om terugbetaling binnen een termijn van twee maanden zal kunnen worden afgehandeld.
Raadpleeg daarom eerst een van onze afdelingen of de informatie op onze website over tarieven, leges en bijkomende administratie- of portokosten. U wordt tevens verzocht om een dubbele betaling te voorkomen.

Lijst van visumsoorten en tarieven

Wijze van indiening en betaling van visumaanvragen: 

Optie 1:

 

Indiening van een visumaanvraag gedurende de openingstijden van het loket van de
Visumafdeling van het Consulaat van Suriname in Amsterdam, van maandag t/m vrijdag
tussen 09.00 15.00 uur

 Wijze van betaling:

 Contant of per pinpas bij de Visumafdeling. Credit cards worden niet geaccepteerd.
U wordt verzocht geen overschrijving te doen in dit geval.
Het visum kan direct verstrekt worden indien er geen bezwaren bestaan. Zie a.u.b. Info Visum

 

Optie 2: Indiening van een visumaanvraag per aangetekende post of andere verzendwijze
Wijze van betaling:   Betaling per bank (na afstemming met de Visumafdeling)

Kiezen voor deze optie betekent dat slechts na afstemming met de Visumafdeling overgegaan kan worden tot overschrijving.
Eerst zal men de Visumaanvraag per post of express vervoerbranche
 moeten opsturen, waarna binnen 2 3 dagen telefonisch of per email contact opgenomen kan worden met de Visumafdeling voor het totaal van het over te maken bedrag.

Vermelding bij de overschrijving : naam en visumaanvraagnummer, incl. portokosten (indien van toepassing)

Bankgegevens
Consulaat van de Republiek Suriname te Amsterdam
ABN/AMRO
Bankadres: Willem van Weldammelaan 7, 1082 KT Amsterdam
Rekeningnummer 54.93.16.922
IBAN-code : NL47ABNA0549316922
BIC-code : ABNANL2A

De Visumafdeling van het Consulaat Generaal van de Republiek Suriname
De Cuserstraat 11
1081 CK Amsterdam
Tel. 0031 20 642 6717/6137 (kies 9)
e-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

 

Taalselectie