Trouwen in Suriname PDF E-mail

Om voor de wet in Suriname te kunnen trouwen moet tenminste een van de partners ingezetene zijn van de Republiek Suriname.

Benodigde documenten:

Voor de aangifte van het voorgenomen huwelijk bij de burgerlijke stand in Suriname, zijn de volgende documenten vereist:

  1. uw geboorteakte.
  2. een  internationaal uittreksel van de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) met vermelding van uw burgerlijke staat (ongehuwd, gescheiden, weduwe/weduwnaar).
  3. de echtscheidingsakte, indien u gescheiden bent.
  4. de overlijdensakte, indien u weduwe/weduwnaar bent.
  5. een toestemmingsverklaring van de ouder(s)/voogd(es) bij een huwelijk van personen onder de 21 jaar oud en een kopie van geldig paspoort/ID-kaart. In het geval van voogdij ook een kopie van de voogdijbeschikking.
  6. een eigen akkoord-verklaring van het voorgenomen huwelijk en een duidelijke kopie van het geldig paspoort/ID-kaart; deze zijn nodig bij het niet persoonlijk aanwezig zijn van de aangifte van het voorgenomen huwelijk.

De verklaring (5 en 6) kunt u zelf opmaken.

Vervolgens dient uw handtekening in de verklaring gelegaliseerd te worden.

Houders van een Surinaams paspoort of legitimatiebewijs kunnen hun handtekening legaliseren bij het Consulaat van Suriname in Amsterdam; u neemt mee de verklaring en uw geldig paspoort/legitimatiebewijs. Kosten legalisatie handtekening €15,=.

Houders van een Nederlands paspoort of legitimatiebewijs dienen hun handtekening te legaliseren bij het stadhuis in hun woonplaats.

Bovengenoemde documenten mogen niet ouder zijn dan 1 maand, voor gebruik in Suriname.

Let wel: Documenten afgegeven door buitenlandse autoriteiten voor gebruik in Suriname dienen voorzien te worden van een Apostille bij de Rechtbank in de woonplaats/provincie.

Voor verdere bijzonderheden lees ook > Trouwen in Suriname (Bron: CBB)