Home Consulaire Zaken Machtiging Kort Verblijf
Machtiging tot Kort Verblijf
Nieuws.png

Als gevolg van een wijziging (1 oktober 2008) in het vreemdelingenbeleid van de Republiek Suriname zal het volgende gelden voor visumplichtige vreemdelingen die langer dan 90 dagen in Suriname wensen te verblijven.

Visumplichtige vreemdelingen van niet Surinaamse origine, die langer dan 90 dagen wensen te verblijven in de Republiek Suriname, dienen 3 maanden voor de geplande vertrekdatum een Machtiging tot Kort Verblijf aan te vragen.

Een MKV kan niet in Suriname aangevraagd worden,gedurende het verblijf op een toeristen- of zakenvisum.

Een MKV aanvraag kan worden ingediend bij een van de Diplomatieke- of Consulaire missies van Suriname in het land van residentie of in de regio.

Vreemdelingen die niet visumplichtig zijn voor Suriname, mogen in Paramaribo een MKV aanvraag in dienen.

Het is toegestaan dat Vreemdelingen van Surinaamse origine met een toeristenvisum naar Suriname afreizen en aldaar een verblijfsvergunning aanvragen zie www.vz2.juspol.gov.sr. Dit geldt ook voor de echtgenoot/echtgenote, indien wettelijk gehuwd. 

Filter op titel     Toon # 
# Artikeltitel Hits
1 Verleende vergunningen MKV 277125
2 Machtiging tot Kort Verblijf (MKV) 213651
 

Taalselectie